Egzaminy

Na tej stronie prezentujemy skrótowe informacje nt. najbardziej popularnych egzaminów językowych uznawanych na całym świecie.


EGZAMINY J. ANGIELSKIEGO

EGZAMINY OGÓLNE
ETS – Educational Testing Service – USA
Akr. Egzamin Poziom Opis Uwagi Adr. URL
TOEFL Test of English as a Foreign Language B1-C1 Sprawdza umiejętność rozumienia i posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim. CertyfikatTOEFL iBT®
Test internetowy (iBT – Internet-Based Test) składa się z części: Reading, Listening, Speaking, Writing.
Po 2 latach ETS nie może potwierdzić wyników kandydata. To, czy certyfikat, który ma ponad 2 lata zostanie zaakceptowany zależy od uczelni czy instytucji, w której kandydat składa dokumenty. www.etsglobal.org
TOEIC Test of English for International Communication A1-C1 Sprawdza  znajomość języka angielskiego w środowisku pracy. Testy dzielą się na TOEIC Listening and Reading, TOEIC Speaking and Writing i TOEIC Bridge (do poziomu B1). www.etsglobal.org
www.ets.org
Cambridge English Language Assessment – UK
Akr. Egzamin Poziom Opis Uwagi Adr. URL
KET Cambridge English: Key A2 Sprawdza umiejętność komunikacji w języku angielskim w prostych sytuacjach. Egzamin składa się z części: Reading and Writing, Listening, Speaking. www.cambridgeenglish.org
www.britishcouncil.pl
PET Cambridge English: Preliminary B1 egzaminu pokazuje, że potrafisz wykorzystać znajomość języka angielskiego w pracy, nauce i podróży. Egzamin składa sięz części: Reading and Writing, Listening, Speaking. www.cambridgeenglish.org
FCE Cambridge English: First B2 Sprawdza biegłość językową na poziomie średnio zaawansowanym wyższym. Certyfikat potwierdza, że potrafisz posługiwać się używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce. Egzamin składa się z części: Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking. www.cambridgeenglish.org
www.britishcouncil.pl
CAE Cambridge English: Advanced C1 Potwierdza, że posiadasz kompetencje językowe niezbędne do efektywnego komunikowania się na poziomie zawodowym i nie tylko. Egzamin składa się z części: Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking. www.cambridgeenglish.org
www.britishcouncil.pl
CPE Cambridge English: Proficiency C2 Potwierdza, że posiadasz kwalifikacje na bardzo wysokim poziomie zaawansowania. Zdanie egzaminu jest równoznaczne z osiągnięciem najwyższego poziomu znajomości języka angielskiego. Egzamin składa się z części: Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking. www.cambridgeenglish.org
www.britishcouncil.pl
British Council, University of Cambridge – UK
Akr. Egzamin Poziom Opis Uwagi Adr. URL
IELTS International English Language Testing System A2-C2 Sprawdza poziom znajomości języka angielskiego osób chcących studiować lub pracować w środowisku anglojęzycznym. Egzamin składa się z części: Listening , Reading, Writing, Speaking. Wyniki egzaminu są ważne jedynie przez 2 lata. www.ielts.org
www.britishcouncil.pl
TELC GmbH – DE
Akr. Egzamin Poziom Opis Uwagi Adr. URL
TELC The European Language Certificates A1-C2 Potwierdza, że opanowałeś język na określonym poziomie, zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy w ramach CEFR. Egzamin składa się z części: Reading Comprehension and Language Elements, Writing, Listening, Speaking. www.telc.net
EGZAMINY SPECJALISTYCZNE
Cambridge English Language Assessment – UK
Akr. Egzamin Poziom Opis Uwagi Adr. URL
BEC Preliminary Cambridge English: Business Preliminary B1 Sprawdza umiejętność stosowania języka angielskiego w środowisku biznesowym na poziomie średnio-zaawansowanym. Egzamin składa się z części: Reading and Writing, Listening, Speaking. www.cambridgeenglish.org
www.britishcouncil.pl
BEC Vantage Cambridge English: Business Vantage B2 Sprawdza umiejętność stosowania języka angielskiego w środowisku biznesowym na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym. Egzamin składa się z części: Reading, Writing, Listening, Speaking. www.cambridgeenglish.org
www.britishcouncil.pl
BEC Higher Cambridge English: Business Higher C1 Sprawdza umiejętność stosowania języka angielskiego w środowisku biznesowym na poziomie zaawansowanym. Egzamin składa się z części: Reading, Writing, Listening, Speaking. www.cambridgeenglish.org
www.britishcouncil.pl
ILEC Cambridge English: Legal C1 Sprawdza czy posiadasz kompetencje językowe na poziomie zaawansowanym, niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego w dziedzinie prawa międzynarodowego. Egzamin składa się z części: Listening, Reading, Writing, Speaking. Ostatni egzamin ILEC odbędzie się w grudniu 2016 roku. CELA rekomenduje Cambridge English: Advanced (CAE) jako alternatywę dla ILEC po podanym terminie. www.cambridgeenglish.org
www.britishcouncil.pl
ICFE Cambridge English: Financial C1 Sprawdza czy posiadasz kompetencje językowe na poziomie zaawansowanym, niezbędne do rozwinięcia kariery w międzynarodowych finansach i rachunkowości. Egzamin składa się z części: Reading, Writing, Listening, Speaking. Ostatni egzamin ICFE odbędzie się w grudniu 2016 roku. CELA rekomenduje Cambridge English: Business Higher (BEC Higher) jako alternatywę dla ILEC po podanym terminie. www.cambridgeenglish.org
www.britishcouncil.pl
BULATS A1-C2 Test online, który sprawdza znajomość języka angielskiego używanego w środowisku pracy. www.cambridgeenglish.org

EGZAMINY J. NIEMIECKIEGO

EGZAMINY OGÓLNE
Goethe Institut – DE
Egzamin Poziom Opis Uwagi Adr. URL
Start Deutsch 1-2 A1-A2 Sprawdzają podstawową znajomość języka i umiejętność komunikacji w prostych sytuacjach. Egzamin składa się z części pisemnej (czytanie, słuchanie, pisanie) i ustnej. www.goethe.de
Goethe Zertifikat B1 B1 Potwierdza znajomość języka niemieckiego, która umożliwia komunikację językową we wszystkich sytuacjach dnia codziennego. Egzamin składa się z części pisemnej (czytanie, słuchanie, pisanie) i ustnej. www.goethe.de
Goethe Zertifikat B2 B2 Potwierdza znajomość języka niemieckiego w stopniu zaawansowanym.Egzamin składa się z części pisemnej (czytanie, słuchanie, pisanie) i ustnej. www.goethe.de
Goethe Zertifikat C1 C1 Potwierdza znajomość języka niemieckiego w stopniu bardzo zaawansowanym.Egzamin składa się z części pisemnej (czytanie, słuchanie, pisanie) i ustnej. www.goethe.de
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom C2 Potwierdza bardzo zaawansowaną znajomość języka i stanowi dokument świadczący o najwyższym poziomie biegłości językowej. Egzamin składa się z części pisemnej (czytanie, słuchanie, pisanie) i ustnej. www.goethe.de
TestDaFInstitut – DE
Egzamin Poziom Opis Uwagi Adr. URL
TestDaF B2-C1 Jest egzaminem językowym dla cudzoziemców, którzy chcą rozpocząć studia w Niemczech lub potrzebują potwierdzenie znajomości języka niemieckiego. Egzamin składa się z części pisemnej (czytanie, słuchanie, pisanie) i ustnej. www.testdaf.de
TELC GmbH – DE
Egzamin Poziom Opis Uwagi Adr. URL
The European Language Certificates (TELC) A1-C2 Potwierdza, że opanowałeś język na określonym poziomie, zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy w ramach CEFR. Egzamin składa się z części pisemnej (czytanie z elementami gramatyki, słuchanie, pisanie) i ustnej.

www.telc.net

EGZAMINY SPECJALISTYCZNE
Goethe Institut – DE
Egzamin Poziom Opis Uwagi Adr. URL
BULATS Deutsch-Test für den Beruf A1-C2 Test online, który sprawdza znajomość języka niemieckiego używanego w środowisku pracy. www.goethe.de

ribbon