Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

a0a1a2b1b2c1c2Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) to uznawany na całym świecie Europejski System Opisu Kształcenia Językowego wprowadzony przez Radę Europy w celu ujednolicenia sposobu przedstawiania biegłości językowej osób uczących się języków. Zgodnie z CEFR znajomość języka określana jest na sześciu poziomach biegłości językowej, przedstawionych poniżej:

A1 – PODSTAWOWY

Osoby, które osiągną ten poziom, potrafią odnaleźć się w podstawowych sytuacjach, zrozumieć i zastosować typowe wyrażenia odnoszące się do życia codziennego, przedstawić się oraz przeprowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem że rozmówca mówi wolno i jest gotowy do pomocy.

A2 – PODSTAWOWY WYŻSZY

Uczący się języka potrafią odnaleźć się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających prostej wymiany informacji oraz konstrukcji nieskomplikowanych zdań na tematy znane i typowe, dotyczące większości obszarów życia codziennego.

B1 – ŚREDNIO-ZAAWANSOWANY

Osiągnięcie tego poziomu pozwala na bezproblemowe porozumiewanie się jako turysta oraz umożliwia poradzenie sobie w większości sytuacji komunikacyjnych. Osoby uczące się wypowiadają się płynnie i spontanicznie, co pozwala na dość swobodną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, na tematy znane lub interesujące oraz opisywanie przeżyć, marzeń, nadziei i przedstawiania opinii.

B2 – ŚREDNIO-ZAAWANSOWANY WYŻSZY

Na tym poziomie uczący się języka potrafią poprowadzić płynną rozmowę na tematy konkretne i abstrakcyjne, bez pomocy bardziej zaawansowanego rozmówcy lub rodzimego użytkownika języka, oraz odnaleźć się w sytuacjach społecznych, edukacyjnych i zawodowych. Dodatkowo są w stanie zrozumieć sens skomplikowanych tekstów, tworzyć własne spójne i przejrzyste teksty oraz przedstawić opinię, używając argumentów za i przeciw.

C1 – ZAAWANSOWANY

Zaawansowany poziom biegłości językowej oznacza tworzenie jasnych, płynnych i spontanicznych wypowiedzi na różnorodne tematy, zarówno życiowe jak i abstrakcyjne, bogatych w słownictwo oraz struktury gramatyczne,. Uczący się potrafią zrozumieć długie i skomplikowane teksty oraz zastosować język dla celów komunikacji ogólnej oraz specjalistycznej.

C2 – PROFESJONALNY

Najwyższy poziom biegłości językowej jest zbliżony do poziomu rodzimego użytkownika języka, co oznacza swobodę w formułowaniu myśli w sposób płynny, spontaniczny i precyzyjny, przy użyciu adekwatnego słownictwa i rozwiniętych struktur gramatycznych i jednoczesnym rozumieniu niuansów znaczeniowych.

Na podstawie: Structured overview of all CEFR scales (2001).
Oryginalny tekst dostępny na stronie COUNCIL OF EUROPEJuż teraz sprawdź swój poziom biegłości językowej rozwiązując TESTY POZIOMUJĄCE z języka angielskiego i niemieckiego.

testy_klik