Poruszanie się po mieście / pytania o kierunki, o drogę

Print Friendly, PDF & Email

bird-s-eye-view-cars-crossing-crossroad

CARDINAL DIRECTIONS – kierunki świata

Wordlist:

 • ulica – street (st)
 • droga – road (rd)
 • aleja – avenue (ave)
 • alejka – alley, lane
 • rondo – roundabout, traffic circle
 • skrzyżowanie – crossroads
 • chodnik – pavement, sidewalk
 • przejście dla pieszych między budynkami – walkway
 • przejście dla pieszych ze światłami sterowanymi przyciskiem – pelican crossing
 • przejście dla pieszych – crosswalk, pedestrian crossing, zebra crossing
 • sygnalizacja świetlna – traffic lights
 • znak drogowy – traffic sign
 • na przeciwko – opposite, in front of
 • blisko – near, close to
 • obok – next to
 • pomiędzy – between
 • na końcu – at the end (of)
 • za – behind
 • (tuż) za rokiem – (just) around the corner
 • poczta – post office
 • przystanek autobusowy – bus stop
 • metro – underground
 • lotnisko – airport
 • centrum – town centre

Expressions (questions):

 • Czy może mi Pan/Pani powiedzieć … – Could you tell me …
 • gdzie jest … – where is …
 • jak dostać się do … – how can I get to …
 • jaka jest najlepsza droga do … – what’s the best way to …
 • Czy wie pan/pani gdzie jest …? – Do you know where … is?
 • Czy to jest droga do …? / Czy tędy dojdę do …? – Is this the way to …?
 • Staram się znaleźć …. – I’m trying to find ….
 • Zastanawiam sie jak dostać się do …. – I’m wondering how to get to ….
 • Czy jest tu w pobliżu …? – Is there … near here?

Expressions (directions):

 • idź tędy – go this way
 • idź tamtędy – go that way
 • idź tam – go down there
 • idź aż … – keep going until …
 • idź prosto (aż dojdziesz do/zobaczysz …) – go straight on/ahead (until you come to/see …)
 • idź wzdłuż ulicy  – go along … street
 • idź dalej jeszcze dwieście metrów / pół mili (ok. 800 metrów) – keep going for another two houndred metres / half mile
 • skręć w pierwszą/drugą przecznicę na lewo/prawo – take the first/second turning on your left/right
 • skręć w pierwszą/drugą ulicę po lewej/prawej – take the first/second street on the left/right
 • skręć w lewo/prawo na światłach – turn left/right at the traffic lights
 • skręć w lewo/prawo na rogu – turn left/right at the corner
 • skręć w lewo/prawo (w ulicę …) – turn left/right (into … street)
 • idziesz w złą stronę – you’re going the wrong way
 • idziesz w złym kierunku – you’re going in the wrong direction
 • zawróć – turn back, go back
 • przejdź przez ulicę – cross the street
 • przejdź na drugą stronę ulicy przy … – cross the street at …
 • przejdź przez pasy na drugą stronę – go across the crosswalk
 • przejdź obok / miń … – go past …
 • przejdź przez most – go across/over the bridge
 • To tylko pięć minut stąd na piechotę/autobusem/samochodem. – It’s only five minutes from here on foot/by bus/by car.
 • To kilka minut stąd na nogach. – It’s a few minute-walk from here.
 • Zabierz się autobusem nr 25 i wysiądź na piątym przystanku. – Take a number 25 bus and get off at the fifth bus stop.
 • Kieruj się znakami na centrum. – Follow the signs for the town centre.

Let’s do some practice 🙂


Źródło: maps.google.com

Powiązane artykuły:

Dodaj komentarz