Women’s Day ’16: What are you going to make? (video)

Print Friendly, PDF & Email

Wordlist

This International Women’s Day, we’re celebrating women inventors, how they’ve changed the world, and are inspiring the next generation. – Microsoft


Women inventions:

 • circular saw – piła tarczowa
 • signal flares – flara sygnałowa
 • windshield wipers – wycieraczki
 • life raft – tratwa ratunkowa
 • laser caratact surgery – operacja zaćmy z wykorzystaniem lasera
 • underwater telescope – podwodny teleskop
 • heart surgery adhesive – spoiwo w kardiochirurgii
 • leukemia, HIV and malaria drugs – białaczka, HIV i leki na malarię
 • a computer algorithm – algorytm komputerowy
 • brake pads – klocki hamulcowe
 • bullet proof material – materiał kuloodporny
 • fire safe Geobond – rodzaj niepalnego materiału budowlanego
 • satellite propulsion – mechanizm napędowy do sztucznych satelitów

Wordlist:

 • an inventor – someone who designs and makes new things – wynalazca, wynalazczyni
 • male –  belonging to or relating to the sex that cannot have babies (the opposite of  female) – męski
 • tough – difficult, strong, severe – ciężki
 • to realize – to notice or understand something that you did not notice or understand before – zdać sobie sprawę

Via: youtube.com

Powiązane artykuły:

Dodaj komentarz