cardinal directions or cardinal points – kierunki świata

Print Friendly, PDF & Email

 

cardinal directions / cardinal points:

N – north – północ

S – south – południe

E – east – wschód

W – west – zachód

intermediate directions:

NE – north east – północny wschód

SE – south east – południowy wschód

NW – north west – północy zachód

SW – south west – południowy zachód

roza

Basic wordlist:

 • map – mapa
 • compass – kompas
 • to read a compass – odczytać kierunek z kompasu
 • the Middle East – Bliski Wschód
 • Western Europe – Zachodnia Europa
 • northern – północny
 • southern – południowy
 • eastern – wschodni
 • western – zachodni
 • in the East – na wschodzie
 • in the West – na zachodzie
 • in the North – na północy
 • in the South – na południu
 • Poland lies in central Europe. – Polska leży w Europie Centralnej.

Należy pamiętać, że gdy podajemy kierunek świata w zdaniu, używamy dużej litery (z wyjątkiem przymiotników eastern, northern itd.).


Źródło: ingless.pl

Powiązane artykuły:

Dodaj komentarz